Определяне на осигурителния доход за здравно осигуряване на пенсионер, получаващ доходи на различни основания

В тази статия сме обобщили:

  • Съществува ли разлика при определяне поредността на доходите при ограничаване до максималния месечен осигурителен доход за ДОО и за здравно осигуряване при пенсионерите ? 
     
  • Как следва да се определи поредността при образуване на здравноосигурителния доход на пенсионер?
  • Ще има ли разлика между осигурителния доход за ДОО и осигурителния доход за здравни осигуровки когато лицето достига максималния осигурителен доход ?
     
  • Как следва да се подаде Декларация образец 1 - Подготвихме примери ?
  • Как следва да се определи осигурителният доход на съдружник - пенсионер, който се осигурява на различни основания ?

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация