Определяне в чия полза е сключен трудовият договор със срок на изпитване

Когато трудовият договор  е сключен във връзка с чл. 70 от КТ, следва да се посочи в чия полза е уговорен срокът на изпитване:

- в полза на работодателя
- в полза на работника или служителя
- в полза и на двете страни по трудовото правоотношение

 

Когато страните не са уговорили изрично в чия полза е изпитателният срок,  се счита че срокът е уговорен в полза на двете страни по трудовото правоотношение

От тази статия ще научиш:

  • Защо е толкова важно да се определи в чия полза е уговорен срокът на изпитване при сключването на трудовия договор?
  • Кога прекратяването на трудовия договор без предизвестие в срока на изпитване е законосъобразно?

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

 Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация