Окончателен размер на месечния осигурителен доход когато за определени периоди лицето е било СОЛ по КСО, а през други се е осигурявало по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО

В тази статия сме обобщили следната ситуация:

Лице упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се по КСО  в определени месеци от годината и внася за тези периоди авансови осигурителни вноски върху миним. месечен размер за СОЛ. През месеците, в които не се осигурява като СОЛ, внася здравни осигуровки по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.

През цялата 2021 г. отдава имоти под наем, от което реализира и декларира облагаем доход.

1. Как би следвало да се разпредели облагаемия доход от наем в Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход на ГДД по чл.50?

2. Как биха изглеждали попълнените Таблица 1 и 2 в този случай?

 

Влез и прочети какво обобщихме по въпроса!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице