Облага ли се с окончателен данък ликвидационен дял, получен по наследство ?

Облага ли се с окончателен данък ликвидационен дял, получен от наследниците на починал съдружник ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация