Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от българско дружество в полза на чуждестранно физическо лице, местно за данъчни цели на Германия

Как се облагат доходите от дивиденти, разпределени българско дружество в полза на  чуждестранно физическо лице, местно за данъчни цели на Федерална Република Германия ?

Има ли възможност да се приложи СИДДО и този доход да не бъде обложен в Република България?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация