Облагаема ли е по ЗДДС посредническа услуга между застрахователи и мед. заведения

Здравейте,

Българско дружество извършва посредническа дейност между застрахователни компании (предимно от трети страни и ЕС) и медицински заведения (болници и медицински центрове в БГ).
Оборотът облагаем ли е по ЗДДС?

Н. Минева


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация