Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ при същия работодател през последните 10 години

Както вече писахме в друга наша статия съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

От тази статия ще разбереш отразява ли се времето на неплатен отпуск, периодите на получаване на обезщетение за безработица и периодите,през които е работил по граждански договор върху придобиването на трудов стаж при един и същи работодател?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация