Обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовия договор по време на отпуск поради бременност и раждане

Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата…. ( т.н. основания, посочени в разпоредбата )работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.
 

Казус: Имаме майка в отпуск поради бременност и раждане(периодът е след 135 ден) , чийто трудов договор е прекратен.
От кога започва да тече срокът на оставяне без работа:

  • След 410 ден
  • От датата на прекратяване на трудовия договор

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация