Обезценено вземане на дъщерно предприятие от предприятие майка

Здравейте,
имам обезценено вземане на дъщерно предприятие от предприятие майка .Как се представя обезценката на вземане в консолидиран отчет?

Благодаря!

E. Тренева


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация