Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга или малко за правото, което е нужно да познаваме като счетоводители

Обикновено нямаме проблем интуитивно да разграничим дали продаваме (доставяме, осъществяваме) услуги или продаваме стоки. В двата случая, крайностите се определят от веществено-материалното състояние на продукта.

С други думи, ако ни плащат за нещо, което въплъщава нашия интелектуален труд и в което не влагаме никакъв или изключително ограничено количество материал, обикновено приемаме, че имаме доставка на услуга.

И обратно, ако това за което ни плащат, можем да го пипнем, да го разгледаме, да му се възхитим, да му намерим недостатъците и не е свързано с някакъв умствен труд от наша страна, освен може би да се усмихваме и да си хвалим стоката, тогава приемаме, че е налице доставка на стока.

Много добре! Животът най-често обаче не се състои от крайности, а събира в една пъстра палитра в различни нюанси част от това и част от онова, като създава неповторим калейдоскоп за всеки от нас. И в такъв случай, понякога наглед едни и същи резултати, се третират различно според обстоятелствата, което ни налага да правим преценки, дали едно нещо е такова или онакова.

С други думи – доставяме стока или доставяме услуга ?

Влез в Znamkak.com и прочети статията на гост-автор: Теодор Тодоров !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация