Нови доставки със ставка 9% в ЗДДС в сила от 01.07.2020 г

На 10.06.2019 г. 44-тото Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Измененията са обнародвани в ДВ, бр.55. от 19.06.2020 г. и влизат в сила от 01.07.2020 г. 

От 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени.

Съгласно § 4 от Заключителните разпоредби новата ставка от 9 % ДДС за тези стоки и услуги е временна мярка и ще се прилага от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.

 

В тази статия ще прочетеш обстоен коментар на промените в ЗДДС в сила от 01.07.

Наш гост-автор е Валентина Василева, данъчен консултант в Глобал Такс АД

Искаш ли да знаеш повече ? Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация