Новите правила за електронна търговия в сила от 01 юли 2021 - част първа

Новите правила за електронна търговия в сила от 01 юли 2021 са свързани с въвеждането на ново европейско законодателство - ДДС пакет за електронната търговия – въвеждане на OSS (обслужване на едно гише):

• Директива на Съвета (ЕС) 2017/2455 (освобождаване на внос от ДДС);
• Директива на Съвета (ЕС) 2019/1995 относно трансгранична електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица
• Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 за изменение на Регламент (ЕС) 282/2011, Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1112 и други.

В брой 104 на от 08.12.2020 г. на ДВ бяха обнародвани измененията и допълненията в ЗДДС, и съответно в брой 27 на „Държавен вестник“ от 02.04.2021 г. – измененията и допълненията в ППЗДДС

 

В няколко статии ще се опитаме да обобщим най-важните аспекти.

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация