Новите правила за електронна търговия в сила от 01 юли 2021 - част втора

От 01.07.2021 г.  се въвежда на нов режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на стоките, облагаеми с акциз, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени.

За пратките на стойност до 150 евро, може да се използва режим “Внос” – Import One-Stop Shop (IOSS), за деклариране и плащане на ДДС. ДДС няма да бъде плащан на митница, както е при обичайният внос (чл.58, ал.1, т.19 ЗДДС), а вместо това ще се плаща със специална месечна декларация от доставчика

Влез и прочети повече


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация