Непризнати разходи и приходи от липси и брак според ЗКПО

 

  • Кога разходите от липси и брак не се признават за данъчни цели съгласно ЗКПО ?
  • Кога говорим за „непреодолима сила” ?
  • Може ли кражбата да бъде определена като непреодолима сила?
  • Какви са изключенията при непризнаването на  счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси ?
  • Кога приходите, възникнали по повод на липси и брак, са непризнати ?

 

Прочети отговорите  в тази статия.

 

Материалните запаси влизат в състава на краткотрайните активи, но непризнаването на разходите от липси на материални запаси се извършва по реда на специалната норма на чл.28, ал. 2 от ЗКПО, а не по реда на ал. 1. Също така счетоводните разходи от брак на материални запаси не се признават за данъчни цели (чл. 28, ал. 2), докато разходите от брак на дълготрайни активи и на останалите краткотрайни активи са данъчно признати.

 

Материалните запаси влизат в състава на краткотрайните активи, но непризнаването на разходите от липси на материални запаси се извършва по реда на специалната норма на чл.28, ал. 2 от ЗКПО, а не по реда на ал. 1. Също така счетоводните разходи от брак на материални запаси не се признават за данъчни цели (чл. 28, ал. 2), докато разходите от брак на дълготрайни активи и на останалите краткотрайни активи са данъчно признати.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация