Неплатен отпуск по чл. 160 ал. 1 от КТ и неплатен отпуск по чл. 173а ал. 2 от КТ

От понеделник стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”. Целта е да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.  

Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни.

Каква е рзликата между неплатен отпуск по чл. 160 ал. 1 от КТ и неплатен отпуск по чл. 173а ал. 2 от КТ?

Влез и прочети какво обобщихме!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация