Неплатен отпуск за временна неработоспособност

Правим ли разлика между неплатен отпуск за временна нетрудоспособност и неплатен отпуск, зачетен за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО (до 30 работни дни за една календарна година).

Влез и виж какво обобщихме ! 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация