Начислява ли се ДДС при посредничество с акции, облигации , бийткойни и т.н. ?

Здравейте, във връзка с новата ви рубрика за въпроси имам следния въпрос .....

Фирма, която е регистриране по ДДС, осъществява посредничество- застраховки, търговия с акции, бийткойни и т.н.
За посредничеството при застраховки е ясно, че фактурите за комисионни, които издава, вече се третират като необлагаеми по чл. 47 от ЗДДС /от 2021г има промяна/ и не се начислява ДДС.
А как стои въпроси при посредничество с акции, облигации , бийткойни. И там ли фактурите за комисионни са необлагаеми или се начислява ДДС в тях.

Само да уточня, че фирмата няма лиценз от Комисия за Финансов Надзор и работи като представител на други такива, т.е не е типичен финансов посредник, извършва и други дейности!


Поздрави и успешен ден!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация