Намаляне амортизационните норми на сгради поради Covid-19

Здравей, Тео!

Дружество разполага с около 15 различни сгради, които използва за своята дейност в областта на туризма. В следствие на Коронавируса последната година почти всички обекти не работят. Въпросът ми е има ли пречка да намалим амортизациите тази година от 4 на 1% и ако може - как да бъде оформено документално?

С уважение, Цвети


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация