Намалено работно време (чл.137 от КТ)

Удълженото (чл. 136 а от КТ) и непълното работно време, въведено едностранно от работодателя (чл. 138а от КТ) са форми, начин на разпределение на работното време, едностранно въвеждани от работодателя за определен в самата правна норма срок.

Те се въвеждат със заповед от работодателя и не налагат промяна на трудовите договори на засегнатите работници. Удълженото работно време се въвежда при производствена необходимост, а непълното работно време - при намаляване обема на работа. И в двата случая преценката е на работодателя.

Намаленото и непълното работно време са видове работно време, установено при сключване на трудовия договор или при неговото изменение. Намаленото работно време (чл. 137 от КТ) се договаря при сключване или изменение на трудовите договори за определени категории работници, поради особения характер и рискове за живота и здравето им. Непълното работно време (чл. 138 от КТ) се договаря при сключване на трудовия договор без ограничения и обхваща част от периода на пълното работно време.

 

Кое е най-важното при намаленото работно време - влез в ZnamKak.com и прочети!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация