Най-важното за обезщетението по чл. 224 от КТ

В тази статия се опитахме да обобщим всичко, което е важно за обезщетението по чл 224 ал.1 от КТ

  • Кои са нормативните основания за неговото начисляване?
  • Как се изчислява и в какъв срок се дължи?
  • Може ли да се прихваща и зависи ли от основанието за прекратяването на трудовото правоотношение?
  • Използва ли се при неговото изчисляване коефициент съгл. чл. 18 ал.2 от НСОРЗ ?
  • Трябва ли да се възстановява при съдебна отмяна на уволнението?
  • Дължи ли се за периода на незаконното уволнение?
  • Подлежи ли на облагане с ДОД и осигуровки?
  • Как се третира при промяна на работодателя съгл. чл. 123 от КТ?
  • Как следва да се отрази в трудовата книжка?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация