Назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение на квотата по Закона за хората с увреждания

Законът за хората с увреждания (ЗХУ) създаде едно ново задължение за работодателите – задължението за изпълнение на квоти. Целта на новото задължение е да гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда. 

Квотите са задължителни за всеки работодател, който има 50 и повече работници и служители и осъществява своята дейност в обичайна работна среда

Квотата се изпълнява когато работодател назначи на трудов договор работник или служител/работници и служители, съобразно размера на неговата квота.

Разбира се това не е единствения начин за изпълнение на квотата. Съществува и алтернативна заетост, с прилагането на която работодателят може да се освободи от задължението си за наемане на хора с трайни увреждания.

Съществува и възможност за освобождаване от квоти.

 Всички тези въпроси ще бъдат разгледани в тази нова категория : Закон за хората с увреждания. 

За да може да прочетеш всички статии по въпроса, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!

 

 

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация