Наемане на работници от българска фирма за работа в Нидерландия

Здравейте,

Българска фирма ООД, иска да наема работници и със заповед за командировка да извършват транспортни задачи във фирма, регистрирана в Нидерландия.
 Българската фирма има 2-ма собственици(българи). Нидерландската фирма е собственост на 1 от тези българи.
Извършва се допълнение на българската фирма в АВ като се добавя дейност по НКИД 78.30.
Въпросите ни са:

 

- Тъй като собствениците не живеят в България а в Нидерландия, дали счетоводната къща може да извършва тази дейност(да наема персонал - след подписване на съответен договор) или трябва да има назначено лице, което да е управител и да извършва тази дейност?

- Има ли някакви лицензионни режими за тази дейност?- за БГ фирмата.

Предватително Ви благодарим !

С. Вълкова 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация