Навършване на пенсионна възраст в срока на ТЕЛК и право на данъчно облекчение за намалена работоспособност и право на увеличен основен отпуск

 

Ако физическото лице е навършило пенсионна възраст в срока на експертното решение на ТЕЛК и към момента срокът на решението е изтекъл, има ли правно основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност за текущата година съгл. чл.18 от ЗДДФЛ  и има ли право на увеличен размер на основен отпуск по чл.319 от Кодекса на труда /26 дни/ ?

Чл. 18. ЗДДФЛ (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението

Чл. 319.КТ Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

За да може да прочетеш цялата статия, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация