Място на изпълнение при доставка на услуги по отношение на достъп до събития

Как следва да се третира по ЗДДС услугата по осигуряване на достъп  - например участие научно или културно събитие срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително панаири или изложби?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация