Място на изпълнение по ЗДДС при транспорт и спедиция на стоки

В тази статия сме обобщили:

  • Кои са правилата за определяне на мястото на изпълнение при транспорт на стоки ?
  • Какво е данъчно третиране на международния транспорт на стоки ?
  • Следва ли да се начисли ДДС при получени услуги за транспорт и спедиция от чуждестранни доставчици ?

Влез в ZnamKak.com и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация