Място на изпълнение по ЗДДС на услуги, свързани с недвижими имоти

Съгласно чл. 21 (4) от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е:
1. мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни;

Целта на конкретното правило за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижимото имущество е да се осигури данъчно облагане на предполагаемото място на потребление на услугата. Принципът е облагане в държавата, където услугата се консумира, като услугите, свързани с недвижимо имущество се считат за консумирани на мястото, където се намира имотът. 

Влез в ZnamKak.com и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация