Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава – членка и изнесени за трета страна

Българска фирма, регистрирана по ДДС само в България, купува стоки в Румъния и от Румъния осъществява износ за Сърбия (стоките се транспортират директно от Румъния за Сърбия без да преминават в България).

Къде е мястото на изпълнение, дължи ли се ДДС и има ли право на данъчен кредит?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация