Може ли работодателят да предостави ваучери за служители на непълен работен ден пропорционално на отработените часове ?

Може ли работодателят да предостави ваучери за служители на непълен работен ден пропорционално на отработените часове ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци