Може ли договорът по чл.110 от КТ да се трансформира като основен чрез допълнително споразумение ?

Съгл. § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда,
"Основно трудово правоотношение" е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд.

В тази статия сме обобщили:

  • Може ли договорът по чл.110 от КТ да се трансформира като основен чрез допълнително споразумение ?
  • При прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд дължи ли се изплащане на обезщетенията по чл.224 ал.1,чл.222 ал.1 и по чл.222 ал.3 от КТ? 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация