Може ли да се коригира подадена вече декларация образец ОКд-5 ?

Самоосигуряващото се лице е подало декларация образец ОКд-5 от 02.08.2021 г., /понеделник/ , с която е декларирало започване на осигуряване от 01.08.2021 г.

Това обстоятелство не възниква - лицето се разболява и излиза в отпуск за временна неработоспособност от първия работен ден 02.08.2021 г. до 06.09.2021

  • Имаме ли право да коригираме/заличим подадената вече декларация образец ОКд-5 с нова дата за начало на осигуряването - от 1 август на 7 септември ?
     
  • Следва ли да се подаде декларация обр. № 7 с дата 1 август след като има подадена декларация ОКд-5 за започване на осигуряване с тази дата?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице