Може ли ваучерите за храна да не се предоставят на работници и служители, които отсъстват от работния процес ?


Може ли ваучерите за храна да не се предоставят на работници и служители, които отсъстват за по-продължителен период от работния процес ?

Допустимо ли е стойността на ваучерите за храна да е различна за различни категории служители, без това да се отразява на третирането им като социални разходи, предоставени в натура ?

Може ли работодателят да вземе писмено решение да не предоставя ваучери за храна през първия и последен месец от трудово-правните отношения ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци