Могат ли наградите и ваучерите за пътуване да бъдат социални разходи ?

 

Наградата се присъжда от работодателя за изключителни постижения при изпълнение на работата по трудово правоотношение, в знак на благодарност за продължителна и добросъвестна служба при него. Наградата се дава на отделно лице или група от хора като признание за високи постижения в дадена област.

 

  • Могат ли наградите и ваучерите за пътуване, предоставяни като допълнително стимулиране на служителите, да бъдат третирани като социални разходи ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци