Логаритъм за определяне дали имаме задължение за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване и нейното съдържание

В ДВ. бр. 64 от 13.08.2018 беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Създадена е нова Глава 8 а , с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.

Документацията за трансферно ценообразуване ще се изготвя за доказване от страна на данъчно задължените лица на пазарния характер на търговските и финансовите взаимоотношения със свързани лица. 
От 01.01.2020 г. влизат в сила правила за изготвяне на документация за доказване, че условията на търговските и финансовите взаимоотношения между свързани лица съответстват на:

  • условията, които биха били установени между независими лица при съпоставими обстоятелства ;
  • сделките са осъществени по пазарни цени.

Попадате ли в кръга на задължените лица, които трябва да изготвят документация по трансферно ценообразуване ?

Какво следва да съдържа тази документация ?

В ZnamKak.com съставихме прост логаритъм, състоящ се от 8 стъпки, чиято цел е да ни помогне да се ориентираме дали сме задължени да изготвяме документация за трансферно ценообразуване.

 

Влез в ZnamKak.com  и провери !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация