Лизинг – счетоводни и данъчни аспекти

Лизингът не е непозната материя в практиката и се използва доста активно от бизнеса.

 

Понятия: Навсякъде в настоящия материал, където се използва терминът “лизинг”, ще се има в предвид финансовообвързан лизинг по смисъла на счетоводното законодателство. Когато се има в предвид оперативен лизинг по смисъла на счетоводното законодателство, ще се използва терминът “наем”. За разграничението на двете понятия ще стане въпрос по-нататък в текста.

Цел: Целта на настоящия материал е да разгледа въпросите, свързани с финансовообвързания лизинг или както се уточнихме, че ще го наричаме просто лизинг.

Същност на лизинга:Всеки бизнес за да работи, има нужда от т.нар. “основни средства” или както ги наричаме сега “дълготрайни активи”. Наличието на дълготрайни активи е предпоставка за съществуването и развитието на бизнеса. От тук следва въпросът – как да се финансира придобиването на дълготраен актив?

 

Какви са счетоводните и данъчни аспекти на лизинга може да прочетеш в тази статия на ТеодорТодоров

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация