Кредитно известие и отрицателни сума на нетни приходи за продажби в ОПР

Здравейте !


В 2021г. имаме кредитно известие за продажба на стоки от минали години. Стойността на КИ е по- голяма от стойността на продажбите през годината. В ОПР се получава отрицателна стойност в нетни приходи от продажби.

Нашето дружество продава на клиент стоки през 2019 и 2020г. за 500 хил.лв. ,закупени от доставчици.

През 2021г. клиентът връща стоката, която му е останала за 150 хил.лв. Ние продаваме стоки през 2021г. за 120 хил.лв.

Как да го представя в ОПР- компенсирано или по друг начин?

Е. Костова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация