Коригиране на еднократната декларация обр. №1 за СОЛ с вид осигурен 22 по Наредба №Н-13

Съгласно чл. 6. (1) от Наредба Н-13, самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година, в случай че са избрали да се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. 12. Вид осигурен се вписва код 22.

В тази статия сме обобщили:

  • как следва да се подаде корекция на подадената вече декларация с вид осигурен 22 ;
  • в кои случаи се налага да се прави такава корекция;

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация