Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с брак на дълготраен актив съгласно разпоредбите на ЗДДС

Дълготраен материален актив е използван във връзка с основната дейност на дружеството.
В резултат на инвентаризация активът се бракува, защото се установява,  че е негоден за употреба. Съставен е акт за брак.

Следва ли да се извърши корекция на ползвания при придобиването на актива данъчен кредит, предвид разпоредбата на чл. 79 от ЗДДС?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация