Корекции по чл.79 ЗДДС при унищожаване, липси и брак на стоки, или извършване с тях на освободена/облагаема доставка

За повечето от нас е обичайна практика да се извършват инвентаризации в края на годината и да се вземат решения за брак на стоки/активи или да се установят липси на такива. Тогава се налага корекция на ползвания данъчен кредит и се прилага чл.79 ЗДДС.

  • Какви са особеностите на тези корекции?
  • Кога попадаме в изключенията и не следва да се извършват?

Пример: При инвентаризация през м.12.2021 г. се установява липса на материали, закупени през 2019 г. за 1 000 лв. с ползван данъчен кредит 200 лв. Не са изминали 5 г. от ползването на данъчен кредит, ще се извърши корекция в целия размер, т.е. 200 лв.

 

Искаш ли да прочетеш повече  ?

Чакаме те в ZnamKak.com! 

( с конкретни примери, за да ти е лесно !)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация