Корекции по ЗДДС при грешно третиране на доставката

В измененията на ЗДДС в ДВ бр.14 от 2022 г. бяха въведени разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила акт на НАП.

В статията ще прочетеш свързаните с това промени в ППЗДДС (ДВ бр.59/2022 г.), относно правилата по отношение на:

  • Корекции при грешно данъчно третиране
     
  • Право на приспадане на данъчен кредит след корекция на грешно данъчно третиране на доставка
     
  • документирането на доставката и отчитането на анулираните документи.

С примери. За да е лесно.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация