Корекции на ползван данъчен кредит

За повечето от нас е обичайна практика да се извършват инвентаризации в края на годината и да се вземат решения за брак на стоки/активи или да се установят липси на такива. Тогава се налага корекция на ползвания данъчен кредит и се прилага чл.79 ЗДДС.

Ако имате дълготрайни активи, за които сте ползвали частичен или пропорционален данъчен кредит, или сте променили предназначението на активите, то пък ще попаднете в ежегодните корекции по чл.79а и чл.79б ЗДДС, които отново се извършват през м. декември.

Тази статия е част от презентацията на Валентина Василева, която беше изнесена на нашата среща в Zoom на 05.11 за всички абонати на ZnamKak.com.

Ако си я пропуснал или просто искаш да си припомниш примерите, влез и прочети:

  • Какви са особеностите на тези корекции?
     
  • Кога попадаме в изключенията и не следва да се извършват?
     


За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация