Корекции на ползван данъчен кредит за имоти

Фирма А е придобила недвижим имот - офис с фактура № 123/21.04.2012 г. с начислен ДДС в размер на 36 000 лв. За начисления ДДС е ползван частичен данъчен кредит, защото се използва за облагаеми и освободени доставки, като коефициентът за 2012 г. е 0,75. През м.06.2019 г. офисът се продава като освободена доставка на стара сграда по чл.45, ал.3 ЗДДС.

Следва ли да се коригира ползваният данъчен кредит ?

Влез и прочети повече за

  • Еднократни корекции на ползван данъчен кредит съгл. чл.79 ЗДДС
     
  • Ежегодни корекции на данъчен кредит по чл.79а ЗДДС за недвижими имоти
     
  • Практика на СЕС и ВАС относно корекции на ползван данъчен кредит за имоти

 

Чакаме те в ZnamKak.com  !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация