Корекции на ползван данъчен кредит в случай на непреодолима сила, авария или катастрофа

Дружество е закупило автомобил, като при покупката е ползван данъчен кредит по ЗДДС. На ….10.2021 г. е прекратена регистрацията на автомобила в КАТ и транспортното средство е бракувано, поради тотална щета, вследствие на умишлен палеж от трето лице. Досъдебното производство е приключило, като не е установен извършителят на деянието.

Следва ли да бъде извършена корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС или в случая е приложимо ограничението по чл. 80, ал. 2, т. 1 или т. 2 от ЗДДС?

Влез и прочети какво обобщихме:
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация