Корекции на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Корекции във вече подадена годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в практиката се налага да се правят по най-различни причини - от допусната техническа грешка до разминаване, произтичащо от направени корекции в подадените данни от платците на доходите/работодателите

Съгласно чл. 53 (2) от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

Налице са няколко вида основания за извършване на корекции в декларираните данни в годишната данъчна декларация, като тези корекции могат да бъдат, както по инициатива на физическото лице, така и по инициатива на органите по приходите, като по този начин доброволно и коректно физическите лица спазват данъчните си задължения.

Влез и прочети кое е най-важното при:

1. Корекции по инициатива на физическото лице в срока за подаване на декларацията

2. Еднократна допълнителна корекция до 30 септември 2020 г. по инициатива на физическото лице

3. Корекции по инициатива на орган по приходите

4. Особеност при извършване на корекция в годишната данъчна декларация, в случаите когато е ползвана отстъпка от данъка за довнасяне по декларацията.

5. Извършване на корекции и ползване на данъчни облекчения

 

Наш гост-автор е Евгения Попова, данъчен експерт

Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация