Консервация на дълготрайни активи по време на COVID-19

Последните няколко месеца промениха света. “Короната” се появи като от никъде и остави своя траен отпечатък върху всички и всичко. Като цяло, всички бизнеси бяха засегнати. Някои жестоко и спряха частично или цялостно дейност, други малко по-малко, трети пък неочаквано и за самите тях увеличиха обема на работата си.

И съвсем както си му е редът, започнаха да се чуват различни въпроси, свързани с амортизирането на дълготрайните активи: “При сегашната ситуация трябва ли да се амортизират през това време?”, “Ами то само едни загуби ще се трупат...”, “Ама, няма смисъл....” и така нататък.

Целта на този материал е да се опита да даде някои отговори на подобни въпроси в съответствие с Националните счетоводни стандарти, а също така и в съответствие с данъчното им третиране по ЗКПО.

Влез в ZnamKak.com и прочети! Гост-автор е Теодор Тодоров.

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация