Колко пъти може да се сключи трудов договор със срок на изпитване със служител за една и съща длъжност ?

 

Съгласно чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. 

Въпрос: Може ли да се сключи трудов договор със срок на изпитване със служител,който преди време е имал сключен договор със 6 месечен срок на изпитване,но е прекратен по взаимно съгласие след два месеца. Длъжността и в двата договора е една и съща.Може ли да се ползва повторно основанието на договор със срок на изпитване?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация