Колко дни е полагаемият годишен отпуск на лицата, които имат право на удължен платен отпуск и едновременно с това са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто ?

В тази статия отговаряме на въпроса:

Колко дни е полагаемият годишен отпуск на лицата, които имат право на удължен платен отпуск и едновременно с това са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто ?
 

Пример: Лице има право на удължен платен годишен отпуск като учител в размер на 48 дни. Представя решение на ТЕЛК за намалена работоспособност от 80%. Полагат ли се допълнителни дни платен годишен отпуск като лице с намалена работоспособност?

Чакаме те в Znamkak.com

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация