Кога физическо лице е данъчно задължено лице за целите на ЗДДС?

 
  • Кои физически лица попадат в кръга на лицата, които извършват независима икономическа дейност според ЗДДС?
  • Какви дейности не се считат за независима икономическа дейност?
  • Каква е позицията на НАП и ВАС по отношение на независимата икономическа дейност?
  • Кога сделка с лично имущество не се счита за независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС?
  • Какво определя една дейност като извършвана редовно или по занятие според практиката на ВАС?
  • Каква е позицията на СЕС относно понятието „данъчно задължено лице“ и упражняването на правото на собственост?

Има и примери.


Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация