Кога самоосигуряващият се може да промени вида на осигуряването си ?

Собственичка на ЕООД, подава „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“, чрез която обявява, че започва да упражнява дейност като СОЛ с избран вид на осигуряване „Инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт“.
Подадените данни обаче  с декларация образец № 1 и образец № 6 , както и внасянето на задължителните осигурителни вноски са на високия процент (вкл. за риска “Общо заболяване и майчинство“) В посочения период на упражняваната дейност не е подавана декларация за промяна вида на осигуряването.
През м. април 2017 г. след представяне на болничен лист в НОИ е получен отказ да бъде изплатено обезщетение по него. СОЛ установява, че има разминаване между избрания вид на осигуряване и внесените задължителни осигурителни вноски. Заявява, че при подадената декларация за започване на дейността, като самоосигуряващо се лице, е допусната техническа грешка при определяне вида на осигуряване.

На СОЛ предстои да излиза в отпуск по майчинство през септември...

Може ли да се декларира с обратна дата, считано от датата на започване на дейността и заплащането на вноските, осигуряване и за фонд „Общо заболяване и майчинство“? 

Отговор на този въпрос ще намериш ако се   Абонираш  или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация