Кога самоосигуряващите се се считат за осигурени ?

През 2014 г. самоосигуряващо се лице е внесло авансовите си осигурителни вноски. В началото на 2015 г. с подаването на годишната данъчна декларация лицето е определило окончателния размер на осигурителния си доход и съгласно това трябва да довнесе осигурителни вноски за 2014 г. Без да довнесе тези вноски, през 2015 г., самоосигуряващият се иска 2014 г. да му се признае за осигурителен стаж при пенсиониране. Това е отказано, от органите на НОИ с мотива, че не са довнесени дължимите окончателни осигурителни вноски. В случай, че това лице през 2018 г. се обърне отново към НОИ, 2014 г. ще му бъде зачетена за стаж при пенсиониране. Защо е така....?

В тази статия на Вержиния Заркова може да прочетеш още:

  • По отношение признаването на лицето за осигурено има ли значение довнасянето на осигурителни вноски при определянето на окончателния размер на осигурителния доход ?
  • Може ли лице, което упражнява дейност и има облагаеми доходи, без да е регистрирано като самоосигуряващо се лице да внася осигурителни вноски ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!
Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация