Кога работникът и кога работодателят могат да отложат ползването на платен годишен отпуск

Основното правило при ползването на платения годишен отпуск е, че полагаемият брой дни се използва в рамките на календарната година, за която се отнася.

Това не винаги е възможно. Затова Кодексът на труда дава възможност за отлагане на ползването за следващата календарна година.

Кога работникът и кога работодателят могат да отлагат времето на ползване на платен годишен отпуск ?

Влез и прочети: 

Обновена информация + отговори на въпроси


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация